วิธีการจองห้องพัก

Booking

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
โทรสอบถามหรือสำรองห้องพักโดยตรงได้ที่

094-958-7222
02-079-0591-3
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

 
Image

การจอง

โอนเงินมัดจำ 70% จากยอดเต็ม เพื่อทำการจองห้องพักและ Email พร้อมแนบหลักฐานใบโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่สำรองห้องพักให้หากลูกค้าไม่ได้แจ้งหลักฐานการโอนเงินภายในระยะเวลา 3 วันทำการนับจากวันโอน (ในกรณีดังกล่าวทางรีสอร์ทยินดีโอนเงินกลับเต็มจำนวนที่ลูกค้าโอนมัดจำมาทั้งหมดโดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน)
    เนื่องจากเรามีห้องพักจำนวนจำกัด และตารางห้องพักมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงควรโอนเงินมัดจำเพื่อสำรองห้องพัก ภายใน 24 ชั่วโมง หากเกินเวลา ควรสอบถามตารางห้องพักใหม่ก่อนการโอนชำระมัดจำค่าห้องพัก และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองห้องพักทันทีหลังจาก โอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งส่งหลักฐานตามมาทีหลังทาง email เพื่อยืนยันข้อมูล

คำแนะนำในการเข้าพัก

  • ขอสงวนสิทธิ์การปรุงอาหารและนำเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมทั้งแก๊สหุงต้มเข้ามาภายในรีสอร์ท
  • กรณีนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะคิดค่าบริการค่านำเข้าอาหารมาในรีสอร์ท
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเครื่องเสียงและอุปกรณ์คาราโอเกะเข้ามาภายในรีสอร์ทใน
  • กรณีต้องการนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักด้วย แขกผู้เข้าพักต้องแจ้ง ประเภทสัตว์เลี้ยง/พันธ์ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ทั้งนั้นทางรีสอร์ทจะคิดค่าบริการต่อตัว โดยทางผู้เข้าพักต้องเตรียมกรงหรือบ้านของสัตว์เลี้ยงมาด้วยระเบียบการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก

ระเบียบการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก

  • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 14 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  • กรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องการยกเลิกห้องพักภายใน 4-14 วันก่อนวันเข้าพักทางรีสอร์ทขอเรียกเก็บเงินมัดจำ 30% ของห้องพักประเภทนั้นๆ
  • กรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องการยกเลิกห้องพักภายใน 1-3 วันก่อนวันเข้าพักทางรีสอร์ทขอเรียกเก็บเงินมัดจำ 70% ของห้องพักประเภทนั้นๆ
  • กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเข้าพัก สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งแจ้งก่อนวันเข้าพักอย่างน้อย 7 วันและระยะเวลาในการเข้าพักครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิมหากท่านได้ตกลงเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
  • กรณีจองห้องพักแล้วไม่มาใช้บริการตามกำหนดที่แจ้งไว้ ( No Show )ทางรีสอร์ทคิดค่าบริการเต็มจำนวน 100% ของราคาห้องพักในกรณีที่ลูกค้าขอ Check out ก่อนวันที่กำหนดไว้ทางรีสอร์ทจะคิดค่าบริการ 30% จากราคาเต็มของห้อง

© 2018 Grand Parazo Design by Megaweb.co.th

Press enter to search
Press enter to search